Eduard Kas

[spacer height=”10″]

Eduard Kas
Eduard Kas

 

Eduard Kas MBA MSc

Bedrijfskundige (MBA, Henley Management College / University of Reading)
Financieel econoom / econometrist (MSc, University of London)

Persoonlijk profiel
Eduard heeft gewerkt als hoofd financiën bij een productiebedrijf (onderdeel van Grootverbruik Ahold; nu Deli-XL), als assistent-controller bij Grootverbruik Ahold en als assistent van de financieel directeur van Leger des Heils Nederland. Vanaf 1995 is hij actief als organisatieadviseur. Hij beweegt zich flexibel op het grensvlak tussen financieel en strategie- en marktontwikkeling. Eduard is gespecialiseerd in bedrijfswaarderingen, reorganisaties, vermogensbeheer / beleggingen, de ontwikkeling van business plannen en beslissings-ondersteunende bedrijfssimulaties. Vanaf 2000 treedt hij gemiddeld een avond per week op als docent of trainer.
Eduard is enthousiast, betrokken, nauwgezet en praktisch. Hij is snel thuis in complexe dossiers. In zijn aanpak combineert hij een analytische en creatieve insteek. In adviseringen en trainingen heeft hij veel oog voor de context waarin een onderneming / organisatie opereert.

Specialisaties – advisering
• Bepalen van de waarde van ondernemingen in relatie tot overnames, fusies of privatiseringen

• Verlenen van second opinion advisering ten behoeve van ondernemingsraden
• Uitvoeren vermogensbeheer; selecteren van aandelen voor beleggingsportefeuilles
• Begeleiden management buyouts
• Schrijven van business plannen / ontwikkelen van kostenreductieplannen
• Verrichten van marktonderzoeken en statistische analyses

Specialisaties – trainingen
• ‘Finance for non-financials’

• Lezen en interpreteren van jaarrekeningen
• Kritisch beoordelen van reorganisatieplannen
• Schrijven van financieel Engelse teksten voor accountants, fiscalisten en juristen

Voorbeelden adviesopdrachten
• Waardebepalingen van ondernemingen in voedingsindustrie, recreatieve sector, groothandel en informatietechnologie

• Waardebepaling van toeristisch-recreatieve bedrijven in een gemeentelijk privatiseringstraject
• Second opinion voor een OR na een overnamebod vanuit een industrieel concern
• Vermogensbeheer voor een middelgrote pensioenorganisatie
• Herstructureringsplan voor een grote evenementenorganisatie
• Management buyout, onder andere voor een groothandel en een woningbouwcorporatie
• Business plannen voor fuserende onderwijs- en zorgorganisaties
• Bepaling gewenste vermogensbehoefte voor woningcorporaties aan de hand van risicoanalyses en simulatieberekeningen
• Marktonderzoeken voor non-profit organisaties met het oog op strategische heroriëntaties
• Statistische data-analyses ter ondersteuning van marketingbeslissingen

Voorbeelden trainingsopdrachten
• Financiële trainingen voor post-doctorale en post-hbo opleidingen (o.a. voor Hogeschool Windesheim,   Nijerode Business Universiteit, Tilburg University)

• Financiële in-company trainingen, o.a. voor een nationaal opererend verzekeringsconcern en                     een Nederlandse vestiging van een Franse multinational
• In company training ‘professionele correspondentie in het engels’ voor medewerkers van                           een middelgroot accountantskantoor